Centrum Černý Most 1st floor

Chlumecká 765/6, Praha 9

Mon – Fri 10.00 – 22.00
Sat - Sun 10.00 – 22.00

WoltBoltFoodora

Centrum Černý Most 1st floor

Chlumecká 765/6, Praha 9

Mon – Fri 10.00 – 22.00
Sat - Sun 10.00 – 22.00

subway line B, bus  –  station “Černý Most”

Parking for free in Centrum Černý Most

Operator:
smichov food s.r.o.
Sídlem: Zborovská 96/62, 150 00 Praha 5
IČO: 08580693